470 – zelené a modré patro

Krok stranou ve vývoji elektrických jednotek

Ve 2. polovině 80. let byly vyrobeny dva prototypy částečně poschoďových pětivozových elektrických jednotek. Tyto jednotky měly nahradit starší jednotky ř. 451 a 452. Jsou poznamenány dobou vzniku - konstruktéři se snažili o to nejlepší, avšak s tím, co bylo ke konci socialismu k dispozici. Výsledkem jsou kapacitně předimenzované, poruchové a nepříliš vzhledné jednotky z řadou dalších nectností. Pokud ovšem jezdí, je zde znatelný pokrok v kultuře cestování i obsluhy proti starším jednotkám.

470 - typový výkres

470 - podvozek

470 - popis

470 - schema VN

070 - typový výkres

070 - podvozek

070 - popis

Typové výkresy přehledně

Technické údaje jednotek

Něco o automatickém vedení vlaku a cílovém brzdění – stránky AŽD

 Fotografie detailů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zpět na úvod