Co nového v dlouhé trakci?.

19. 10. 2009

Kraken byl kolem jedné hodiny ranní odtažen do Vršovic, kde byl spojen s vozy ke šrotaci a konvoj se vydal k Pardubicím na váhu a pak do České Třebové. Bohužel jeden motorový vůz krakena zůstal ve směru, takže se lehce zadýmilo a byli povoláni i hasiči. Původní myšlenka, že by kraken mohl odjet důstojně vlastní silou byla již v předchozím týdnu vedením DKV Praha zavržena – znamenalo by to náklady na jednoho strojvedoucího navíc.

16. 10. 2009

Poslední jízda vlastní silou v areálu ONJ z odjezdovéskupiny na 201. kolej – tam obvykle stával, trápil-li ho nějaký neduh.

29. 9. 2009

Poslední výkon krakena 470.003-04 – dopolední oběh 8802-9965. Odpoledne již nevyjel – vozmistr jej vrátil z důvodu špatných nárazníků a vstupních dveří. Vzhledem k nezájmu generálního ředitelství ČD o jeho další provoz projevujícímu se nezařazením této jednotky do plánu dílenských oprav byl odstaven s tím, že se již opravovat nebude.

16. 7. 2009

Dokončena VY oprava 471.005 v DPOV Přerov. Při VY opravě byly u této jednotky poprvé dosazeny nové měničové skříně odpovídající provedení pro 471.017 a výše s IGBT se závěrným napětím 6,5 kV namísto 3,3 kV. K této výměně by mělo postupně dojít i u zbylých jednotek první šestnáctky, včetně těch, které mají VY již za sebou, neboť spolehlivost původních měničů je tristní.

14. 6. 2009

S 2 .změnou jízdního řádu došlo k poklesu turnusové potřeby ř. 451 a  452 z 26 na 22 jednotek (inventární stav 44). Doba, kdy začnou být staré panťáky rušeny, se přibližuje. Stále je ještě možnost jejich nasazení od nového GVD v Olomouci.

20.1.2009

TBZ 471.046

18.12.2008

Převzetí 471.045

12.12.2008

TBZ (jízdní část) 471.045, dokončení 15.12.

27.11.2008

Převzetí 471.044

21.11.2008

TBZ (jízdní část) 471.044, dokončení 25.11.

17.10.2008

Převzetí 471.043

10.10.2008

TBZ (jízdní část) 471.043. Dokončení 13.10. (spojování).

30.9.2008

Příjezd 471.001 po VY opravě do Prahy. VY opravu provádělo DPOV Přerov od 2.1.2008.

21.8.2008

Převzetí 471.042. Jednotka se liší od standardního provedení zabudováním zařízení ETCS. Blíže popsáno v části Popis 471.

14.8.2008

TBZ (jízda) 471.042, dokončení 18.8.

5.8.2008

převzetí 471.041

29.7.2008

TBZ 471.041, dokončení 30.7.

15.5.2008

Převzetí jednotky 471.040

29.4.2008

TBZ 471.040 v okolí Ostravy. Druhý den vyrazila do Prahy. Dokončení TBZ 5.5.

28.4.2008

Příjezd 471.002 po VY opravě do Prahy. VY opravu provádělo DPOV Přerov od 11. 6. 2007.

2.4.2008

141.004 odtáhla elektrické vozy 471.003 a 006 na VY opravu do DPOV Přerov. Zbytek souprav bude přistaven časem.

31.3. 2008

Převzetí 471.039

21.3.2008

TBZ 471.039 v okolí Ostravy, druhý den po vyzkoušení spojení se 471.035 přesun do Prahy. Dokončení TBZ 26.3.

17.3.2008

Společnost Pars nova se stala součástí skupiny Transportation společnosti Škoda holding, a.s. Jediným akcionářem je Škoda holding, a.s.

15.3.2008

TV nova ve svých večerních zprávách odvysílala reportáž o tristní provozuschopnosti jednotek 471. Mluvčí ČD uvedl, že denně stojí v průměru 12 jednotek ze 32 (údaje se týkají pražského depa a jsou zde započteny i dvě jednotky ve VY opravě a jednotky, které mají pravidelnou údržbu, která se ovšem zřídka stihne v naplánovaném čase mezi výkony). Mluvčí Škody uvedla, že jim o těchto závadách není nic známo. Otázka je, za jakých okolností, a na jak formulovanou otázku zazněla tato odpověď. Má vlastní zkušenost s TV nova je tato: Z asi 5minutového rozhovoru, ve kterém jsem neřekl, co chtěli a k čemu mne téměř nutili, vzali jedno souvětí, to rozdělili a mezi tyto dvě části vložili to, co se jim hodilo – rozhovor se „strojvedoucím“, kterého v depu nikdo neznal, nějaké řeči redaktora, nějaký výlev cestujícího. Celkový dojem pak byl, že jsem ty nesmysly říkal já; dost lidí se mě ptalo, proč jsem povídal takové hlouposti.

28.2.2008

Převzetí 471.038. První jednotka se spřáhly Failveley (Scharfenberg)

14.2.2008

TBZ 471.038

20.12.2007

Převzetí 471.037 v Bohumíně

14.12.2007

TBZ 471.037 v trase Vítkovice – Přerov - Bohumín

4.12.2007

Převzetí 471.036

30.11.2007

TBZ 471.036 v trati Praha – Kolín - Praha

1.11.2007

Jednotka 470.001-02 (zelené patro) byla dnes odtažena z ONJ a zamířila na místo svého posledního odpočinku do České Třebové, kde bude pravděpodobně dále chátrat až do doby, než bude účetně odepsána (2012).

25.9.2007

Převzetí 471.034 v Bohumíně

18.9.2007

Přistaveny k VY opravě 471.001 a 071.001. Z 971.001 je třeba ještě něco vymontovat.

11.9.2007

TBZ 471.034 na trati Ostrava - Přerov

31.7.2007

Převzata 471.027

30.7.2007

Zrušena 451.048 po nehodě v Čerčanech 14.7. Č.j. 59891/2007-O12/2-Ch

24.-25.7.2007

TBZ 471.027 - 1. den statické zkoušení ve Vršovicích, 2. den jízdní zkouška na trati do Kolína

23.7.2007

Přijela 471.027

14.7.2007

Krátce po 10. hodině došlo v žst. Čerčany k tragické nehodě. Rychlík 633 vedený lokomotivou 363.053, který jel od Senohrab po nesprávné koleji a do Čerčan vjížděl na přivolávací návěst, narazil do soupravy pro vlak 9122 tvořené jednotkami 451.047-48 a 451.019-20, stojící na 2. staniční koleji. Rychlost při střetu byla cca 30 km/h. Lokomotiva narazila do elektrického vozu 451.048, který se zlomil v místě předního nástupního prostoru tak, že střecha se ohnula téměř do pravého úhlu a vše pod ní bylo stlačeno. V troskách zahynul strojvedoucí, který prchal, avšak náraz ho zastihl právě v místě předního nástupního prostoru. Zranění utrpěl i strojvedoucí rychlíku a několik cestujících, pantograf byl naštěstí ještě prázdný - bylo půl hodiny před odjezdem. Vůz 451.048 byl zrušen 20.7. a rozřezán na místě, zbylá vozidla byla dopravena do DKV Praha. Vůz 051.047 (2. v pořadí) má zničené čelo, 051.048 deformovaný čelník, 451.047 a 451.019 jsou ohnuty - stalčení v úrovni schůdků do předního zvýšeného prostoru je asi 1 - 2 cm, 051.019 má taktéž deformovaný čelník, zbytek bez zjevného poškození. Kromě 051.047 nejsou poškození neopravitelná. Vzhledem ke stáří jednotek je ovšem případnou opravu uvážit zejména z hlediska doby, po kterou se počítá s nasazováním jednotek ř. 451 a 452 do provozu. Několik obrázků zde.

26.6.2007

Převzetí 471.033 v Bohumíně

30.5.2007

TBZ 471.033

7.-13.6.2007

Z důvodu nedostatku provozuschopných řídících vozů jezdila jednotka ve složení 471.008-071.008-471.026. Pro jistotu ovšem 26 se staženým sběračem.

26.4.2007

Dokončení H opravy 451.001-002. Jednotka byla opatřena nátěrem podle původního barevného řešení jednotek EM 475.1001 - 026. Namísto původního odstínu modré ČSN 4300 byl zvolen odstín podle RAL - oceánská modř, ne však příliš vhodně, neboť jednotka je příliš tmavá. Zajímavostí tohoto odstínu je nemožnost jeho věrného fotografického zachycení - na snímcích působí tato barva jako čistě modrá, bez zeleného nádechu.

26.4.2007

Převzetí 471.032 ČD

17.-18.4.2007

TBZ 471.032

18.3.2007

471.011 a 971.005 odjely do Vagonky, neboť byla zjištěna odlepující se laminátová čela. Další, menší trhliny byly zjištěny i na 471.010 a na 471 (nebo 971?) 017.

9.3.2007

Převzetí 471.031 ČD

2.3.2007

TBZ jednotky 471.031

28.2.2007

Přijede 471.031 z Ostravy a 451.057-94 z dílen.

22./23.2.2007

Nepříčetný cestující rozbil okna a zrcadla na záchodech jednotek 471.016 a 471.018 (po 4 oknech, 3x záchod, 1x ulička u strojovny) a dále po jednom záchodě na 471.022 a 471.002. První dvě jednotky jsou odstaveny, tolik záchodových oken není na skladě.

31.1.2007

471.026 předdána ČD

24.1.2007

TBZ 471.026 v trase Praha - Kolín. Odjezd z ONJ cca v 8 h.

22.1.2007

Příjezd 471.026 do Prahy. Všichni doufají, že předání se podaří do konce ledna.

11.1.2007

Z Olomouce přijela 451.037-38

8.12.2006

Z Olomouce do Prahy předána jednotka 451.061-051.062-451.062

6.12.2006

Z Olomouce do Prahy předány jednotky 451.004-051.073-451.073 a 451.017-051.017-451.018

30.10.2006

471.024 míří do Prahy. V úterý absolvuje zkušební jízdu do Kolína, ve středu TBZ tamtéž a ve čtvrtek by se měla odebrat do svého budoucího působiště v Bohumíně.

16.10.2006

Zrušeny 451.040 a 451.058 (po požáru 29. 1. 2006). 451.058 je od 29.3. v Olomouci na náhradní díly

22.9.2006

Převzata 471.023

13.9.2006

Předpokládaný příjezd 471.023 do Prahy. Ve čtvrtek zkušební jízda, v pátek TBZ, převzetí pravděpodobně následující týden.

11.9.2006

Navržena na zrušení 451.040 po požáru 29.1.2006

25.8.2006

K H opravě přistavena 451.054-84. Do konce roku se počítá ještě s šestivozovou 451.091-92 a 451.057-051.057-051.058-451.094.

16.8.2006

Převzetí 471.022

9.8.2006

471.022 absolvovala TBZ

7.8.2006

Do Prahy přijela 471.022. GŘ ČD uvolnilo nějaké peníze na opravy jednotek ř. 451 a tak byla do Pars nova Šumperk přistavena 451.069-70.

30.6.2006

Převzata 471.021

22.6.2006

Odstavena 451.094 z důvodu nadměrné koroze spodku a trhlin ve skříni.

23.6.2006

TBZ 471.021

21.6.2006

Přijela do Prahy 471.021

23.5.2006

Převzata 471.020

18.5.2006

Přesun 451.002 z polámaným ozubeným kolem z Onj do Libně zde.

16.5.2006

Spojení vyzkoušeno se 471.016-071.014-971.014.

12.5.2006

471.020 absolvovala jízdní část TBZ. Z důvodu nedostatku provozuschopných jednotek nebylo možno provést na některé starší jednotce úpravu SW a spojení se 471.020.

10.5.2006

Ešus 471.020 přijel do Prahy. Panťáky z Olomouce prý do Prahy nepůjdou.

10.4.2006

Dle rozhodnutí GŘ O 12 mají jít olomoucké panťáky zpět do Prahy - dva v půlce května, dva koncem roku.

29.3.2006

451.058 po lednovém požáru předána do Olomouce na náhradní díly

12.3.2006

Poslední letošní vydatné sněžení zdecimovalo stavy ešusů. Sníh a voda se dostaly všude. Následky: 471.013 hlavní tlumivka, 471.004 tlumivka P měniče + trafo prim. měniče, 471.018 střídač kompresoru, druhý den při zkoušení P měnič, 471.008 Z měnič

březen 2006

Konečně se podařilo spojit všechny provozuschopné ešusy podle inventárních čísel

2.2.2006

471.017 se při jízdě z Onj do Vršovic střetla s dvojicí mladých lidí, dívka byla na místě mrtvá, hoch byl prý zjevně pod vlivem drog a zcela mimo realitu.

1.2.2006

Hasiči museli zasahovat na Masarykově nádraží u vlaku 9615. Jednotka 471.017 byla pro poruchu sběrače tažena ze Sedlce a ne zcela jasné příčiny došlo k přibrždění motorového vozu. Kromě spálených brzdových destiček a bowdenů signalisace ruční brzdy nevznikla žádná škoda.

29.1.2006

V noci v Praze na ONJ hořelo. Pravděpodobně neznámý pachatel založil požár ve 451.058. Ten se rozšířil i na vedle stojící 451.040. 451.058 má deformovanou skříň, 451.040 by šla zachránit, ale je otázka, zda by se to ještě vyplatilo. Pravděpodobně budou obě navrženy na zrušení. Další vozy jednotek nebyly poškozeny. Asi hodinu po nahlášení tohoto požáru byl založen další požár v osobním voze.

25.1.2006

471.019 byla převzata ČD

20.1.2006

471.019 absolvovala TBZ v trase Praha - Kolín

18.1.2006

Do Prahy přijela 471.019.

7. 12. 2005

471.018 byla převzata a odjíždí na 9365

30. 11. 2005

471.018 úspěšně absolvovala TBZ v trase Praha - Kolín. Předání ČD se očekává 7. 12.

28. 11. 2005

Do Prahy přijela 471.018

31. 10. 2005

Dnes byla převzata jednotka 471.017. 471.001 a 471.013 mají vyměněné podvozky, 13 pojede do Plzně na opravu.

21. 10. 2005

Černý pátek aluminiové trakce. Vše začalo už předchozí den poruchou zadního střídače 471.013. 471.005 se ráno na Masaryčce podvlékla trolej pod náběh ližiny (nakonec je prý chyba v kolejích, v tom oblouku na 1. koleji se to moc kymácí) a 7 má špatná otáčková čidla tr. motorů

20. 10. 2005

471.017 vykonala TBZ, teď čeká na průkazy způsobilosti z DÚ - snad do 31.10. Jednotka má několik odlišností proti předchozím provedením - pult se dvěma displeji , hlavní vypínač Sécheron, sběrač Schunk s elektrickým pohonem, menší objem elektroniky v měničových skříních a další menší změny.

Co se týče dalších jednotek, 471.018 by měla být do grafikonu a 19 v lednu.

17. 10. 2005

Divné zvuky se ozývají od 1. nápravy 471.001. Podle všeho ulomený zub na pastorku. Jednotka je samozřejmě odstavena. 471.003 a podvozek 471.008 jsou v Plzni, takže 471.001 je v pořadí. A přijela 471.017.

6. 9. 2005

V pátek poté co na 471.002 již 3x po sobě bouchly IGBT byl prověřen isolační stav trakčních motorů. Výsledky pozoruhodné: suché motory - horní hvězdy přes 1 000 MW , dolní hvězdy 450 MW ; po namočení horní hvězdy 3,5 MW , dolní hvězdy 0,5 MW . Doufám, že to bude ojedinělý případ, že zase nepřijde vlna poruch motorů, jako před třemi lety. Jinak 471.014 je v Plzni kvůli lamelám, 471.003 má zadní podvozek z 9 - také vůle v lamelách. 971.002 je konečně opravena, na 071.015 je zkrat motoru kompresoru klimatizace. Soudruzi z NDR (bývalé) přijedou až příští týden.

31. 8. 2005

Ve Škodě Plzeň bylo prověřováno zatékání do 471.012. Sáním přední strojovny skutečně teče přímo na přední měnič a v něm přímo do řídícího počítače. Odvodnění sacího kanálu je řešeno tak, že hrdlo je nad úrovní nejnižšího bodu, takže v případě dokonalého těsnění zde vzniká bezodtoká oblast asi na dva kbelíky vody. Bude se řešit. Stejně tak je nutné vyřešit zakrytí CAN modulů a bloků ovládání dveří vedle dveří do strojovny. Na ně zase stéká voda, která se dostane na strop spodního WC, ať už z klimatizace nebo z vodního hospodářství.

25. 8. 2005

451.019-20 byla odtažena do Šumperka. Původně byla slibována přístavba 5-vozové jednotky, nakonec z finančních důvodů byla přistavena 4-vozová. Vložený vůz 051.019 byl nahrazen 051.007 (trhlina v břiše).

26. 7. 2005

Aktuální situace v aluminiové trakci: 471.012 od 21.7. ve Škodovce - velké vůle v uložení lamel dutých hřídelů. Vzhledem k dovoleným bude stát asi měsíc. 471.003 odstavena od 10. 7. - ulomená konsola závěsu 2. převodovky. Opraví Škoda po 471.012. 471.008 odstavena dnes - na 1. převodovce prasklých 5 šroubů ze 7 (spojení tm s převodovkou). 071.006 a 971.002 - prasklé vidlice torzních stabilizátorů. 971.002 se již opravuje v Libni, na 071.006 zatím nejsou ND. 971.010 a 071.010 odstaveny - nejsou WC mísy (ukradeny). Na 971.010 je na invalidním WC nasazen prototyp plastové mísy, ale vytrhla se z něj splachovací trubka. V nejbližší době se čeká dodání dalších 4 mís - poté bude výrobce upravovat formu.

8. 7. 2005

Vlak 9954 vedený jednotkou 470.003-04 najel za mostem v Chuchli do akátu, který se následkem vytrvalých dešťů položil na koleje těsně před průjezdem vlaku - strojvedoucí to viděl. Výsledek - na el. voze 470.003 rozbitá obě čelní okna, okno oddílu vlakové čety, skla reflektoru a poškozené laminátové obložení čela. Sběrače po odstranění hromady větví funkční. Jelikož je na skladě pouze jedno čelní sklo, nějakou dobu kraken jezdit nebude.

květen - červen 2005

Nový problém u ešusů - ve velkém začaly být odcizovány nerezové WC mísy. Urychleně se začala shánět náhrada v podobě laminátových mís.

4. 3. 2005

Do celé 470.003-004 byly dosazeny nové měniče 3 kV/24 V z EVPÚ Nová Dubnica. Jednotka, opět v původní sestavě, zahájila zkušební provoz.

konec ledna 2005

Jediným akcionářem ČKD Vagonka se stala Škoda holding, a.s. Vagonka byla v rámci koncernu začleněna do skupiny transportation vedle Škoda transportation, sro., Škoda electric, sro., VÚKV, a.s. a Sibelelektroprivod Novosibirsk. Věříme, že toto spojení bude ku prospěchu nejen zúčastněným stranám, ale i jejich zákazníkům..

6. 1. 2005

Zítra bude v Ostravě Vítkovicích převzata 471.016. Předpokládaný odjezd do Prahy kolem 13. hodiny.

20.12.2004

471.016 úspěšně odjela TBZ - na trati Praha - Kolín. Zítra jede zpět do Ostravy. Její předání ČD brání v podstatě jediná maličkost - zaplatit.

16.12.2004

Do Olomouce nakonec odjela 451.004-051.073-451.073

11. 11. 2004

Včera se konečně podařilo prohodit vložené vozy mezi 471.005 a 007, takže všech 15 jednotek má všechny tři vozy stejných inventárních čísel. Do jednotek se v těchto dnech instaluje nový informační systém a postupně se dosazují čelní tabule.

1. 11. 2004

Do vloženého vozu 070.005 byl namontován nový statický měnič 3000/24 Vss jako náhrada za původní, dnes již neopravitelné měniče, které se vyskytují na modré 470.003-04 (zelená má měniče FAGA). I v tomto případě je výrobcem EVPÚ Nová Dubnica. Zařazení do jednotky se očekává hned, jakmile DÚ povolí zkušební provoz.

11.10. 2004

Na 471.008 uvedla fa. Geoinvest do provozu sledování polohy vozidla. Tento systém je podle toho, jak vypadá SW, používaný pro automobily a není kompatibilní s vyvíjeným evropským systémem přenosu dat a polohy vozidla.

7. 10. 2004

Slavnostní "převzetí" jednotky 471.015 - ve skutečnosti pouze divadlo pro novináře. Jednotka byla převzata již 23. 8.

23. 8. 2004

Jednotka 471.003 byla přistavena k úpravám do ČKD Vagonka a zároveň přijela 471.015. Jednotka zaujme především odlišným počtem čelních světel.

16. 8. 2004

Spojeny 45-46 a 41-94 do původní sestavy. Ve 41-94 je zařazen vložený vůz 051.098, ve kterém je vytvořen podle požadavků odborů kamrlík pro vlakovou četu. Bude-li toto provedení schváleno, postupně budou takto vybaveny všechny jednotky (po jednom kamrlíku na jednotku).

10. 8. 2004

451.025-26 byla odtažena do dílen do Šumperka a 471.001 do Plzně na rekonstrukci (zesílení) převodovek. Vysoké teploty jsou pravděpodobnou příčinou zadírání tlapových ložisek. Pro nedostatek dvojkolí jsou odstaveny 451.031 a 056 a 60. Díky dvojkolím ze 451.025-26 se začíná situace pomalu řešit.

25. 6. 2004

Předání 471.014 ČD.

16. 6. 2004

Úspěšná TBZ 471.014

10. 6. 2004

Zkušební jízda 471.014 asi do Peček a zpět, odjezd z Onj kolem 9. hodiny. Zároveň zkušební jízdy 680.002 v trati Úvaly - Poříčany 0. kolej. Předpokládané odjezdy Velim 9.10 - Běchovice 9.55 - Poříčany 10.25 a dále v uvedené trase, poslední jízda Úvaly 15.10 - Velim 15.30. Doufám, že zde budeme moci zveřejnit nějakou pěknou fotografii. S pendolinem se bude jezdit podobně i následující den s tím rozdílem, že konec je již ve 12.30 ve Velimi. Fotky zde: Klučov - Rostoklaty - Tuklaty - Úvaly

4. 6. 2004

Neúspěšná TBZ - opět starý problém s rušením přenosu návěstí. Jednotka zůstala do pondělka na Onj.

1. - 3. 6. 2004

Zkušební jízdy 471.014: 1.6. Vítkovice - Mosty u Jablunkova, 2.6. Hranice na Moravě, 3.6. přesun do Prahy

25. 5. 2004

Dnes byla pod pláštíkem noci převezena 452.001-02 do Šumperka k opravě. Odjezd z ONJ ve 22 h.

9. 5. 2004

Dnes naposledy jezdily ešusy na městské lince Roztoky - Libeň

27.4.2004

Osobní vlak 9343 vedený jednotkou 471.008 narazil řídícím vozem mezi Hrabovkou a Libní do člověka, který zde pravděpodobně kradl kolejnicové propojky. Dotyčného vymrštil pod protijedoucí vlak 9426 vedený jednotkou 451.047-48.

16.4.2004

Jednotka 471.013 slavnostně zahájila dopravu na lince Libeň - Roztoky. Od 19.4. zde potom měly jezdit třívozové jednotky 451, 452. Všichni se však shlédli v ešusu, takže tyto zde budou jezdit až do 9.5. Poté je vystřídají 451 a 452. Takže momentálně je v inventárním stavu DKV Praha 13 ešusů, zatímco turnusová potřeba je 14. Ale na to jsou zde zvyklí, podobná situace nastala v roce 2002, kdy nebyly přebírány nové jednotky kvůli rušení VZ.

25.3.2004

Černý den dlouhé trakce. Zatímco vlak 9131 tvořený jednotkami 452.001-02 a 452.017-18 naboural na přejezdu v Uhříněvsi asi v padesátikilometrové rychlosti do návěsu se stavebními hmotami, u vlaku 9132 chytly ve Stránčicích mezivozové propojky na vloženém voze 051.011 jednotky 451.021-68. 452.001 má zploštělé čelo, těžce poškozené stanoviště strojvedoucího, automatické spřáhlo a vzduchojemy a trochu poškrábaný lak na bočnicích. Strojvedoucí utekl včas, jinak se snad nikomu nic nestalo. Kupodivu nedošlo ani k zohýbání mezivozových propojek, naštěstí byly na návěsu naložené tvárnice a ne cihly nebo cement. Obrázek od. p. Vanky zde.

19.3.2004

Z krakena vyřazen vložený vůz 070.003 kvůli rozkmitávání podvozku - první případ u vloženého vozu. Doufejme, že už se konečně dočká dílen.

12.2.2004

470.003 zase trpí nestabilním chodem při vyšších rychlostech - nad 90 km/h. Takže je zatím uklizeno na Berouny.

7.2.2004

V zastávce Čtyřkoly asi ve 14.45 vznikl požár na jednotce 451.011-12. Požár vznikl zřejmě od nataženého oblouku na stykači hlavního kontroléru 451.012 (jela vzadu). Příčina zatím není zjištěna. El. vůz 451.012 má vyhořelé obě přední strojovny, poškozené stanoviště, představek a přední nástupní prostor. Skříň vozu naštěstí není vyhřátá, takže je předpoklad, že vůz bude opraven.

19.1.2004

I v tomto roce pokračují VY opravy panťáků. Ode dneška je 451.041-051.098-051.076-451.094 v Olomouci. Kromě ní jsou momentálně v Šumperku na H opravě 451.045-46 a 452.007-08.

11.12.2003

451.017-051.017-451.018 předána DKV Olomouc

8.12.2003

Pokračuje spojování šestivozových jednotek. Poté, co 45-46 odjela do dílen, byly spojeny další dvě šestivozovky - 63-64 a 8-52. Poslední bude tento týden 452.003-10.

6.12.2003

Neštěstí nechodí samo. 451.008 (-52) srazila cyklistu na přejezdu v Přelouči.

4.12.2003

Smutné prvenství připadlo na jednotku 471.007. Při jízdě se 471.009 na vlaku do Prahy přejela v Pečkách člověka.

11.11.2003

Generální ředitelství rozhodlo o zrušení 451.044.

31.10.2003

Do Ostravy Vítkovic bude přepravena souprava 971.001-071.010-971.002. Na řídících vozech budou předělávány plošiny, vložený vůz viz níže.

25.10.2003

V Poříčanech odjel vlak 5885 vedený el.jednotkou 451.044 - 051.004 - 451.004 ze 4. koleje proti návěsti stůj. Na odjezdovém zhlaví narazil z boku do protijedoucího nákladního vlaku od Nymburka, který mířil na 6. nebo 8.kolej. Vyšinuté vozy ještě poškodily rychlík projíždějící od Peček. Zraněn byl pouze strojvedoucí osobního vlaku.

Elektrický vůz 451.044 má zničenou přední část - levý bok zdemolovaný až k předním dveřím. V místě předního nástupního prostoru je ohnutý vlevo. Zničený je i zadní podvozek, nápravy jsou ohnuté. Zbylé vozy mají zničená uložení mezivozových spojek. Obrázky zde.

22.10.2003

Co čeká pantografy v novém GVD?

Především všechny panťáky kromě spěšňáku budou končit v Kolíně. Naopak všechny os. vlaky do Berouna budou vedeny v dlouhé trakci.

471 - bude turnus celkem pro 12 jednotek - 6 dvoudenních turnusových skupin (dále ts). V ts 451 zůstává spěšňák 1902 a 1903 do Pardubic, dále zde budou 2 vlaky večer z Pardubic do Hradce a jeden ráno zpět. Po 1902 následuje ještě 9914 do Berouna a zpět 9921 a 9923. Ts 452, 453 a 454 budou jezdit Praha - Kolín. Ts 455 je směs vlaků do Kolína nebo Č. Brodu, v so a ne Kolín přes Lysou. Ts 456 zahrnuje Kralupy a Roudnici.

470 - ts 457 v podstatě zůstává, pouze nezajíždí denně na Onj

451,452 - ts 458 - 3denní oběh na Roudnici a Kralupy, ts 459 - 5 denní oběh pro 6vozovky na Berounech, ts 460, 461 a 462 - 4 denní oběhy na Benešov, ts 463 a 464 - 4 denní Kolín přes Lysou, ts 465 - 1denní Lysá, Mělník, Nymburk, Kolín, ts 466 - 2 denní Poříčany (1. den pouze Nymburk - Praha a zpět)

14.8.2003

V Řečanech nad Labem vykolejil osobní vlak 9309 předním podvozkem vloženého vozu 071.010. Jednotka jela vpřed řídícím vozem 971.010 a k vykolejení došlo za odjezdu vlaku při jízdě z 1. do 2. koleje. Hlavní příčinou bylo překročení konstrukční rychlosti výhybky v odbočné větvi - 40 km/h.

1.8.2003

Kvůli častým závadám jednotek 471 hledají ČD řešení, jak alespoň zajistit pokrytí turnusové potřeby. Jednou z možností je nyní úspěšně vyzkoušená náhrada nespolehlivého el. vozu 471 osvědčenou řadou 451. Na přiloženém obrázku je jednotka 451.078 - 071.007 před výjezdem na zkušební jízdu. V běžném provozu se předpokládá sestava 451-071-(071)-451.

8.7.2003

Převzata 471.013

19.6.2003

Přijelo lehce nabořené pendolino. V Linci se porouchalo pomocné spřáhlo. Škoda není nijak závratná - pochroumané laminátové obložení čela a zásuvka 3 kV. Pamětníci jistě vzpomenou na podobnou příhodu s TGV Atlantique v Čáslavi.

18.6.2003

471.013 absolvovala TBZ. Jelikož pršelo, následující den odjela do Ostravy na přetěsnění oken.

6.6.2003

471.012 byla předána ČD a ihned nasazena na vlak 9315. 471.013 přijede do Prahy asi 16.6.

21.5.2003

V Roudnici nad Labem došlo ke srážce osobního vlaku 9613 a nákladního vlaku. Bylo to asi takto: osobní vlak odjel ze 4. koleje mírně zpožděn. V Roudnici není "červený" výpravčí, odjíždí se na návěst odjezdového návěstidla, které je ovšem poměrně daleko a navíc ve zhlaví, které je v oblouku. Strojvedoucí patrně v dobré víře, že bude mít postavený odjezd rozjel vlak až na rychlost přibližně 80 km/h, kterou dovoluje výhybka. Jízdní cesta byla ovšem postavena pro průjezd nákladního vlaku po 2. koleji. Poté, co strojvedoucí zjistil svůj omyl, začal brzdit. Mezitím se již blížil nákladní vlak v čele se 122.040. Ten ovšem nestačil včas zabrzdit a na výhybce mezi 2. a 4. kolejí narazila lokomotiva do zadního čela elektrické jednotky 451.077-78. Výsledkem srážky je zdemolované čelo a stanoviště 122.040 a zcela zničený 451.077, který se zlomil v místě předního nástupního prostoru.

Upozornění: Popis události je výsledkem osobního posouzení situace na základě informací "z druhé ruky" a ohledání následků nehody v žst. Roudnice nad Labem dne 22.5. V žádném případě se nejedná o výsledek oficiálního vyšetřování mimořádné události.

14.5.2003

DKV Olomouc si přebralo 451.037-38 a bude ji provozovat na trati Olomouc - Nezamyslice. Po dokončení VY opravy 451.061-62 bude i na této jednotce provedena VY oprava. 451.061-62 možná zůstane taktéž v Olomouci a snad prý ještě jedna třívozovka.

451.013-14 odjela do Šumperka - H oprava

451.019-20 se vrátila z Nymburka po opravě násilného poškození.

17.3.2003

Povodňové pendly” budou až na několik běchovických vlaků od soboty 21.3. zrušeny

13.3.2003

Níže zmíněným jednotkám s novými radiostanicemi byl prodloužen zkušební provoz do 30.5.

28.2.2003

Odstaveny z provozu jednotky s novými radiostanicemi VS-47 (TRS). Jedná se o náhradu původních radiostanic Kölleda z NDR. Jmenovitě jde o 451.004-44, 451.017-18, 451.077-78 a 452.017-18. Drážní úřad z důvodů nesrovnalostí v dokumentaci neprodloužil zkušební provoz.

7.2.2003

471.011 předána ČD. Další stroj se očekává koncem března.

1.2.2003

471.010 předána ČD

31.1.2003

452.003-10 přistavena do Pars nova Šumperk k H opravě – viz 21.1.2003

30.1.2003

TBZ 471.011

24.1.2003

471.010 absolvovala TBZ, 471.009 předána ČD.

21.1.2003

Odstavena 452.003-10 před H opravou. Jedná se o jednotku “modernizovanou” od srpna 1992 do dubna 1994 v Šumperku. Jednotka se vyznačuje atypickým nátěrem, stahovacími okny s dvojitými skly, hnědými látkovými sedáky s hlavovými opěrkami, zavazadlovými policemi jako ve 470, novým obložením stěn a vůbec celkovým laděním interiéru do hněda. Dojezdila ovšem v již dost zuboženém stavu. Předpokládá se, že jednotka bude víceméně uvedena do stavu blížícího se standardnímu provedení – odstranění hlavových opěrek (pouze ve dvou vozech), koženkové sedáky…

16.1.2003

471.009 absolvovala TBZ na trati Praha - Kolín

10.1.2003 12:40

Převzaty jednotky 471.006, 007 a 008. Obr. zde, zde, zde a ještě jeden zde.

6.1.2003

451.061-62 přistavena na vyvazovací (VY) opravu do DKV Olomouc. Důvod je zřejmý – ušetřit ještě více.

2.1.2003

Na vlak 9317 nasazeny 471.001 a 471.003

31.12.2002

471 dostaly schválení změn od DÚ a bude možno je nasadit do provozu. 471.005 ovšem až po prohlídce a zkoušce komunikace mezi vozy, neboť to bylo důvodem jejího odstavení – viz 5.8.2002

28.12.2002

471.006, 007 a 008 úspěšně absolvovaly TBZ.

19.12.2002

Do Pars nova Šumperk přistavena 452.012-22 na VYVAZOVACÍ opravu (tedy pojezd + nejdůležitější věci na skříni. Důvod je zřejmý – ušetřit.

7. -11.12.2002

Další zkušební jízdy 471.007 a 08 do Kolína, resp. odbočka Kanín kvůli otočení)

2.11.2002

Začly montáže TRS na 451 a 452 – do 12.12. hotovy 451.004-44, 17-18. 77-78 a 452.012-22. Pozná se to podle dvou antén na střeše nad reflektorem.

22.11.2002

Opět vyjelo na trať zelené patro (resp. patro se zbytky zeleného nátěru) bez 070.001 (vadné brzdové kotouče)

31.10.2002

Konec platnosti průkazů způsobilosti VZ všech 471 a 971, jednotky odstaveny až do vystavení nových průkazů způsobilosti VZ typ LS 90f a elektrického zařízení.

1.10.2002

Vložené vozy 070.004 a 005 budou učinkovat ve filmu. 1.10. jely s 363 do Havl. Brodu, 4.10. pojedou ještě dopoledne do Lysé stejně jako pak v poledne 471.001.

17.9.2002

Drážní úřad prodloužil povolení mimořádného provozu do 31.12.2002.

16.8.2002

Na základě žádosti ČD – DOP povolil Drážní úřad provoz jednotek 471.001 – 05 za stanovených podmínek do 17.9.2002. Toto povolení bylo vydáno s ohledem na mimořádnou situaci v Praze.

9.8.2002

Při posunu v libeňském depu vykolejila 451.078 předním podvozkem. Pravděpodobná příčina: neoprávněné přestavení výhybky pod vozidlem připraveným k odjezdu. Obrázek zde.

5.8.2002

Rozhodnutím Drážního úřadu zastaven provoz jednotek ř. 471. 1-4 z důvodu rušení VZ, 5 pro údajné závady v komunikaci s ostatními jednotkami.

29.7.2002

Divize obchodně-provozní dovolila provoz 2 jednotek ř. 471 s rušeným VZ spojených trvale motorovými vozy k sobě. V noci ze 30. na 31.7. takto vyrazily 2 a 3. Nedojely daleko, na 9313 chcípla 3 v Poříčanech.

26.7.2002

470.001 hořela v Přelouči, chytla patrně nečistota od okují při brždění, poškozen topný agregát v podlaze a kabeláž ve spodní části pultu.

15.7.2002

471.004 odjela na týden na okruh – experimenty s elektřinou a magnetismem kvůli rušení VZ. 971.002 odstaven pro závadu klimatisace, spojena 471.002-071.002-971.003

13.7.2002

470.004 vykolejila 1. nápravou při posunu v depu v Libni, poškozen 1. podvozek

10.7.2002

Tři čtvrtě roku trvající úsilí o zprovoznění zeleného patra konečně korunováno úspěchem: 9303 – 9308 a zpět do depa pro závadu řízení. Nemusí pršet, stačí, když kape…

25.6.2002

Na 471.003 se také objevilo rušení VZ. Ze stejného důvodu stojí 471.001 od 11.4. a 471.004 od 24.4. Takže už jezdí pouze 2 a 5.

24.6.2002

Další pokus se 471.006 – stále se nedaří.

12.6.2002

Na 471.007 zjištěno totéž.

10.6.2002

Při zkušebních jízdách 471.006 a 008 zjištěno, že rušení VZ nebylo stále odstraněno, TBZ se tím pádem ruší.

7.6.2002

Příští týden od pondělka do pátku, většinou v dopoledních hodinách, se budou na obou tratích Praha – Kolín konat zkušební jízdy a TBZ 471.006, 07 a 08.

27.5.2002

452.019-20 při posunu v Lysé nad Labem najela z boku do projíždějícího rychlíku. 452.019 se převrátil na bok, má promáčklé obě bočnice a spodek čela, 052.019 zůstal nakloněn, má poškozenou bočnici nad podvozkem. 6.6. se konala komisionální prohlídka, kde bylo rozhodnuto, že obě vozidla budou opravena. Opravce bude určen ve výběrovém řízení.

24.5.2002

Při zkušební jízdě podezřelé zvuky z převodovky 3. nápravy. Vylomený zub pastorku tr. motoru zapadl do vedlejšího soukolí, které zničil.

25.4.2002

Úspěšně vyzkoušeno spojení 4 jednotek 471 – 002,006,007 a 008. Již první pokus 23.4. byl vcelku úspěšný, až na drobné závady (přenášení alarmových hlášení). V obou dnech podniknuta zkušební jízda z ONJ do Velimi a zpět.

18.4.2002

Převzetí 071.008. Předtím podniknuta zkušební jízda do Velimi. Zároveň odjel 471.008 do Plzně k odstranění rušení VZ trakcí.

16.4.2002

071.008 byl zařazen do jednotky 471.005 - 971.005. Zároveň večer dorazila na ONJ 971.008 - 071.007 - 971.008

22. 3..2002

Do Prahy na ONJ dorazily jednotky 471.006-071.005-971.006, 471.007-071.006-971.006 a vložený vůz 071.008. Nasazení do provozu se ovšem hned tak nedočkáme, a to kvůli potížím se schvalováním vlakového zabezpečovače LS 90. Samostatný vložený vůz je na tom lépe a bude snad vbrzku zařazen do 471.005-971.005

13. 2.2002

Do modrého patra dosazena 470.001 místo 470.003 z důvodu opotřebeného vedení dvojkolí. Nejvyšší rychlost opět 120 km/h. Zelené patro letos do dílen nepůjde, pouze budou vyměněny brzdové kotouče na 2 vložených vozech a po zavázání opravené 470.002 bude jednotka provozována jako čtyřvozová, jistě k velké radosti cestující veřejnosti i železničních fandů, kteří tak dostanou ještě poslední možnost získat fotografie 470 v unifikovaném zeleném nátěru (resp. jeho zbytcích).

9.1.2002

Už tři hnací vozy od ešusů jsou v Plzni. Zatímco 471.004, která tam byla dopravena již 4.1., má vylomenou část brzdového kotouče, k čemuž došlo 25.12. v Běchovicích, 471.001 a 2 tam byly dopraveny dnes pro nízký isolační stav trakčních motorů a z toho vyplývající nebezpečí dalších zničených IGB tranzistorů.

19.12.2001

470.003-04 se vrací do TS 452, 451.015-16 je opět šestivozová

prosinec 2001

471.006 – 08 budou dodány až někdy v únoru a březnu 2002 kvůli zdržení při výrobě běžných podvozků ve Škodě Plzeň. Na prvních pět jednotek se tyto podvozky vyráběly ještě ve Studénce.

Od 12.11.2001

470.003-04 v berounském oběhu

29.10.2001

451.031-32 přetržena v Mnichovicích mezi 451.031 a 051.047 – lom spojovacího čepu.

19.10.- 12.11.2001

451.015-16 jako šestivozová místo 451.091-92 v dílnách. Vložené vozy 051.087 a 88 ze 451.087-88

23.10.2001

470.002 na 1. koleji na Masarykově nádraží v Praze přejela 1. nápravou příčný pražec a čelníkem najela na sníženou přední část zarážedla. Paní ze stánku s hořickými trubičkami umístěného před zarážedlem prý chytli až u tramvaje, ale opět se vrátila a pokračovala v prodeji. O několik dní později sdělila, že se nebojí, že by zase utekla.

4.- 25.10.2001

471.003, 071.002 a 971.003 v ČKD Vagonka v Ostravě po zachycení bowdenem ruční brzdy o přejezd na pečeckém zhlaví žst. Velim.

24.1.2001

471.005 konečně nasazena do provozu – předtím neschopná kvůli neustálým výpadkům HV při rozjezdu

prosinec 2000 – leden 2001

Technicko – bezpečnostní zkoušky a předání jednotek ř. 471 ČD:

TBZ: 1 – 20.12., 2 – 18.12., 3 – 20.12., 4 28.12., 5 – 5.1.

Předání ČD: 1, 2 a 3 – 28.12., 4 – 30.12., 5 – 10.1.

11.12.2000

471.003 – zahájení zkušebního provozu s cestujícími

11. 7. 2000

471.001 + 471.002 – zahájení zkušebního provozu s cestujícími

Zpět na úvod